สถานที่ท่องเที่ยว » หนาวนี้ มาแอ่วที่นี่ “ปางปูเลาะ” ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกที่ภูผาแดง

หนาวนี้ มาแอ่วที่นี่ “ปางปูเลาะ” ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกที่ภูผาแดง

3 พฤศจิกายน 2017
1801   0

#แอ่วพะเยาบ้านเฮาดีกว่า..”ที่นี่ปางปูเลาะ” อ.แม่ใจ จ.พะเยา
#สำหรับท่านที่จะมาเที่ยว ติดต่อที่พักสายตรงคุณประพันธ์ วงค์สีดา หัวหน้าเขตพัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงบ้านปางปูเลาะ โทร 0994539556

#ถ้ำประกายเพชร ตั้งอยู่ บ้านปางปูเลาะ อ.แม่ใจ หมู่ที่ 13 ลักษณะถ้ำเป็นหินงอกหินย้อย และมีหยดน้ำลงมาจากเพดานถ้ำ ทำให้เกิดประกายระยิบระยับ ระยะทางจาก หมู่บ้านปางปูเลาะ ถึงถ้ำประกายเพชร รวม 2 กิโลเมตร จากนั้นเดินไปตามเส้นทางอีกประมาณ300เมตร ลัดเลาะเข้าป่าไผ่เป็นทางลาดชัน เส้นทางถนนจากถ้ำสายนี้มีจุดชมวิวที่สวยมีต้นสนสองข้างทาง สามารถชมวิวมุมสูงของหมู่บ้านปางปูเลาะ. เขตุอำเภอพานและกว๊านพะเยา อีกทั้งสามารถเดินทางไปถึงอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางได้ แต่ใช้มอเตอร์ไซค์วิบากจะสะดวกกว่าครับ สำหรับรถยนต์ต้องโฟว์วิลมาถึงที่เส้นทางไปถ้ำและสามารถไปต่อได้อีกเล็กน้อย /ขอขอบคุณ คุณประพันธ์ วงค์สีดา หัวหน้าเขตพัฒนาราษฎร์บนพื้นที่สูงบ้านปางปูเลาะ ที่อำนวยความสะดวกครับ