ที่พัก » โรงแรมบัวแก้วเพลส กว๊านพะเยา อ.เมือง

โรงแรมบัวแก้วเพลส กว๊านพะเยา อ.เมือง

16 พฤษภาคม 2017
1576   0

โรงแรมบัวแก้วเพลส กว๊านพะเยา อ.เมือง
Accommodation with breakfast/car park/free wifi
Facebook : https://www.facebook.com/buakaewplace/
ที่อยู่ : ถนนรอบกว๊านพะเยา
โทรศัพท์ : 054-480-933/084-046-2341
ราคาเริ่มต้น : xxx -. บาท