ที่พัก » Green Hill Hotel Phayao – โรงแรมกรีนฮิลล์พะเยา อ.เมือง

Green Hill Hotel Phayao – โรงแรมกรีนฮิลล์พะเยา อ.เมือง

16 พฤษภาคม 2017
1616   0

Green Hill Hotel Phayao – โรงแรมกรีนฮิลล์พะเยา อ.เมือง
บริการห้องพักที่คุณสามารถมองเห็นบรรยากาศในตัวเมือง และกว๊านพะเยา
Facebook : https://www.facebook.com/Green-Hill-Hotel-Phayao-โรงแรมกรีนฮิลล์พะเยา-1822332844647734/
GPS : https://goo.gl/maps/W9omm16DAA62
Website : http://www.greenhillphayao.com/
ที่อยู่ : ถนนรอบกว๊านพะเยา
โทรศัพท์ : 054 482 277
ราคาเริ่มต้น : x,xxx -. บาท